Croatia

Croatia Multiplier EventElektrotehnička i ekonomska škola Nova Gradiška organizirala je u srijedu 28. 09. 2022. godine prezentaciju Erasmus+ projekta DEMETER nakon čega je uslijedio neslužbeni razgovor sa sudionicima prezentacije.

Ciljana skupina su učitelji, nastavnici, ravnatelji, voditelji razvoja edukacijskih politika i ljudi koji odlučuju o njima u sklopu škola sekundarnog obrazovanja (institucije koje održavaju tečajeve, državne vlasti, regionalni predstavnici i organizacije koje se bave prevencijom korištenja mina).

Fokus projekta je na tematskom učenju oko teme globalnog problema mina i njihovih troškova u ljudstvu, ekonomskih i društvenih troškova. Unutar okvira teme učenicima su dodijeljeni napredni zadaci dizajniranja i razvijanja daljinski upravljanog uređaja za detekciju mina (rover za detekciju mina). Tijekom sastanka sudionici su imali priliku vidjeti kako je tema mina iskorištena kako bi se razvile nove vještine i znanja u sklopu širokog raspona školskih predmeta te kako su zajedno dovele do završnog proizvoda.

The Demeter Project